Two-B engineering heeft sinds november 2015 het nieuwe CO₂ prestatieladder CO₂-bewust niveau 5 in bezit.

Sinds maart 2011 is het beheer van de CO₂ prestatieladder ondergebracht bij een onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Nu kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen. Meer informatie over de CO₂ prestatieladder is te vinden op www.skao.nl.

De positie op de hoogste trede van de CO₂ prestatieladder heeft ook zakelijke voordelen.
Spoorbeheerder ProRail heeft in 2009 de CO₂ prestatieladder ontwikkeld. Daarbij wordt aan de inschrijvers op een tender een fictieve korting toegekend als zij aantoonbaar maatregelen neemt om de CO₂ uitstoot te verminderen en initiatieven neemt om binnen de branche tot verdere reductie te komen.